DapperKind krijgt een nieuw jasje

 

DapperKind is weer actief! Wij zijn achter de schermen volop aan de slag met onze nieuwe website. Er wordt aanbod voor basisscholen ontwikkeld en we hebben concrete plannen voor een evenement in 2016. Ben jij onze dappere medestander en help jij mee het taboe rond seksueel misbruik en kindermishandeling te doorbreken? Vind jij ook dat kinderen meer betrokken moeten worden bij onderwerpen die hen aangaan en die invloed kunnen hebben op het zelfvertrouwen en zelfbeeld?
Als jij achter de visie van DapperKind Brigade staat en onze visie onder de aandacht wilt helpen brengen dan zijn we je heel dankbaar. Door ons te volgen en vriend te worden op facebook blijf je op de hoogte en kun je ons steunen in onze dappere daden.

We need you and we will keep you posted!

Een hartengroet van de DapperKind Brigade

Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op de nieuwe website .

n.b
De DapperKind Brigade wil verwarring met de stichting Dapper Kind voorkomen, vandaar dat wij voor een andere naam hebben gekozen. Het webadres blijft wel hetzelfde www.dapperkind.nl. De Stichting Dapper Kind zet zich in voor langdurig zieke kinderen. Prachtig. Neem vooral een kijkje! www.stichtingdapperkind.nl

Posted in DapperKind Nieuws | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

De kracht van verbondenheid

Een prachtige documentaire. Prachtige man en kinderen. Ik geloof in de kracht van het bespreekbaar maken van behoeften en gevoelens. Deze benadering gaat over respect voor jezelf en elkaar. Er worden ‘helden’ gecreëerd, omdat er ruimte voor is. En ondertussen leren ze ongelooflijk veel over zichzelf en elkaar, over basisbehoeften, over gevoelens uiten, jezelf laten zien, luisteren, ruimte innemen, inleven, samenwerken, oplossingen bedenken, schrijven, presenteren en nog veel meer..
Het is doodzonde dat er in het onderwijs weinig ruimte en tijd voor is. Behoeften en gevoelens zijn universeel. Het is de basis van ons gedrag! En het kost géén geld om het hierover te hebben. De (basis)school biedt een prachtige kans om álle kinderen in Nederland te bereiken. Een kans die we niet moeten laten liggen. Begrip en veiligheid biedt zoveel troost en helemaal voor kinderen die geen veilige thuisbasis hebben en zich niet gezien, gehoord en geliefd voelen.

Op deze manier investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zal ze helpen zich tot sterke, zelfbewuste en sociaal vaardige volwassenen te ontwikkelen, met respect voor zichzelf én de ander.  Een prachtige basis voor een fijnere samenleving met minder frustraties.

Posted in Algemeen Nieuws | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De kracht van empathie

Je kunt geen empathie beoefenen als je te druk bezig bent naar jezelf te luisteren en op je eigen gedachten en emoties te reageren. Om empathie te beoefenen, moet je luisteren en kijken zonder oordeel. Zet je haastige conclusies en automatische veroordelingen aan de kant – en luister gewoon. Kijk gewoon. Focus op de ander in plaats van jezelf, gewoon voor dat ene moment of die korte periode dat jullie samen zijn.

Posted in Algemeen Nieuws | Tagged , , , , | Leave a comment

Kinderombudsman vraagt gemeenten naar aanpak kindermishandeling

 23 dec 2013 – bron: www.dekinderombudsman.nl

De Kinderombudsman heeft een enquête uitgestuurd naar alle gemeenten van Nederland, waarin wordt gevraagd informatie te geven over de preventie en aanpak van kindermishandeling.

Deze vragenlijst is een belangrijk onderdeel van een grootschalig onderzoek, dat de Kinderombudsman in november heeft aangekondigd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil de Kinderombudsman concrete handvatten bieden, waarmee gemeenten de aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven. Continue reading

Posted in Algemeen Nieuws | Leave a comment

Het Klokhuis over kindermishandeling vanaf 2 april 2013 op Zapp

Yes! Klokhuis gaat 4 afleveringen uitzenden over kindermishandeling. Speciaal voor kinderen. Geweldig! Ook hebben zij een website gemaakt: http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/

Aflevering 1:  op 2 april, 18.20 uur op Zapp
Aflevering 2 op 9 april, 18.20 uur op Zapp
Aflevering 3 op 16 april, 18.20 uur op Zapp
Aflevering 4  op 23 april, 18.20 uur op Zapp

Posted in Algemeen Nieuws | Leave a comment