DapperKind visie

DapperKind is een initiatief dat is ontstaan vanuit de overtuiging dat openheid en voorlichting over kindermishandeling en seksueel misbruik op de basisschool noodzakelijk is. Niet praten óver kinderen, maar praten mét kinderen. Willen we `voorkomen en vroegsignaleren´ dan moeten we beginnen met het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en de weerbaarheid van basisschoolkinderen vergroten.

Omdat bij kindermishandeling en seksueel misbruik meestal sprake is van directe familieleden, is het begrijpelijk dat slachtoffers binnen de familie daar niet over kunnen of durven praten. Het blijkt alleen dat slachtoffers zich ook niet veilig genoeg voelen op school om er met iemand over te praten. Zelfs niet met leeftijdgenootjes en leraren. DapperKind is van mening dat dit moet veranderen. School moet een plek worden waar kinderen vanaf 4 jaar meekrijgen dat ze in een veilige omgeving verkeren. Dat ze overal over mogen praten. School moet ook een plek zijn waar kinderen leren voor zichzelf op te komen, waar ze leren hun eigen grenzen te bewaken en waar ze leren wat wel en niet mag in onze samenleving.

Het hoogste doel van DapperKind:  openheid en bewustwording van de onderwerpen kindermishandeling (in alle vormen), seksueel misbruik en pedofilie op basisscholen. Kinderen laten weten: dit komt voor, je bent niet alleen en hier op deze school kun je hulp en advies vragen. School is een veilige plek.

Hoé je deze onderwerpen behandeld hangt af van het ontwikkelingsniveau van de groep. Er zijn talloze manieren te bedenken.

Door openheid over het onderwerp en er met de kinderen samen over te praten laat je zien dat het bestaat. Kinderen die slachtoffer zijn weten dat ze niet alleen zijn, dat het vaker voorkomt en dat wat ze meemaken niet `normaal´ is. Potentiële slachtoffers zullen hierdoor eerder bepaald gedrag van volwassenen herkennen en daar hopelijk weerbaarder op reageren. Als het onderwerp kindermishandeling en seksueel misbruik bespreekbaar wordt op school zullen kinderen onderling minder moeite hebben erover te praten met elkaar. Het is geen taboe meer. Dat maakt het veiliger voor slachtoffers om hulp te zoeken.

“Binnen onze school is er aandacht voor jou en al die andere kinderen die niet hardop durven uit te spreken wat ze verdrietig, eenzaam, somber, boos en bang maakt. Want
naast het spelplezier op school en de mogelijkheid van alles te leren, bieden wij je ook de veiligheid om te praten en hulp te vragen, als jij dat wilt. Wij kunnen jou problemen misschien niet oplossen, maar we kunnen je wel duidelijk maken dat we om je geven, omdat we erkennen dat het bestaat en wij er aandacht aan schenken binnen het klaslokaal. En ….misschien…, omdat wij zo dapper zijn om erover te praten, durf jij met ons iets persoonlijks te delen.”   

DapperKind, denken in  mogelijkheden!

DapperKind hoopt dat dit initiatief ouders, leerkrachten en andere volwassenen motiveert om dit onderwerp onderling bespreekbaar te maken. Dat het leidt tot discussie en bewustwording en dat er alles aan gedaan wordt om kinderen zo goed mogelijk te beschermen. Het is tijd om wakker en dapper te worden. We mogen ze niet in de steek laten. Het is onze plicht.

Comments are closed.