DapperKind krijgt een nieuw jasje

 

DapperKind is achter de schermen volop aan de slag met de nieuwe website. Er wordt aanbod voor basisscholen ontwikkeld en er liggen concrete plannen voor een evenement in 2016/2017. Ben jij onze dappere medestander en help jij mee het taboe rond seksueel misbruik en kindermishandeling te doorbreken? Vind jij ook dat kinderen meer betrokken moeten worden bij onderwerpen die hen aangaan en die invloed kunnen hebben op het zelfvertrouwen en zelfbeeld?
Als jij achter de visie van DapperKind Brigade staat en onze visie onder de aandacht wilt helpen brengen dan zijn we je heel dankbaar. Door ons te volgen op facebook blijf je op de hoogte en kun je ons steunen in onze dappere daden.

We need you and we will keep you posted!

Een hartengroet van de DapperKind Brigade

Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op de nieuwe website .

n.b
De DapperKind Brigade wil verwarring met de stichting Dapper Kind voorkomen, vandaar dat wij voor een andere naam hebben gekozen. Het webadres blijft wel hetzelfde www.dapperkind.nl. De Stichting Dapper Kind zet zich in voor langdurig zieke kinderen. Prachtig. Neem vooral een kijkje! www.stichtingdapperkind.nl

Posted in Algemeen Nieuws, DapperKind Nieuws | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

De kracht van verbondenheid

Een prachtige documentaire. Prachtige man en kinderen. Ik geloof in de kracht van het bespreekbaar maken van behoeften en gevoelens. Deze benadering gaat over respect voor jezelf en elkaar. Er worden ‘helden’ gecreëerd, omdat er ruimte voor is. En ondertussen leren ze ongelooflijk veel over zichzelf en elkaar, over basisbehoeften, over gevoelens uiten, jezelf laten zien, luisteren, ruimte innemen, inleven, samenwerken, oplossingen bedenken, schrijven, presenteren en nog veel meer..
Het is doodzonde dat er in het onderwijs weinig ruimte en tijd voor is. Behoeften en gevoelens zijn universeel. Het is de basis van ons gedrag! En het kost géén geld om het hierover te hebben. De (basis)school biedt een prachtige kans om álle kinderen in Nederland te bereiken. Een kans die we niet moeten laten liggen. Begrip en veiligheid biedt zoveel troost en helemaal voor kinderen die geen veilige thuisbasis hebben en zich niet gezien, gehoord en geliefd voelen.

Op deze manier investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zal ze helpen zich tot sterke, zelfbewuste en sociaal vaardige volwassenen te ontwikkelen, met respect voor zichzelf én de ander.  Een prachtige basis voor een fijnere samenleving met minder frustraties.

Posted in Algemeen Nieuws | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De kracht van empathie

Je kunt geen empathie beoefenen als je te druk bezig bent naar jezelf te luisteren en op je eigen gedachten en emoties te reageren. Om empathie te beoefenen, moet je luisteren en kijken zonder oordeel. Zet je haastige conclusies en automatische veroordelingen aan de kant – en luister gewoon. Kijk gewoon. Focus op de ander in plaats van jezelf, gewoon voor dat ene moment of die korte periode dat jullie samen zijn.

Posted in Algemeen Nieuws | Tagged , , , , | Leave a comment

DapperKind zoekt dappere basisscholen!

Gratis informatie & inspiratie bijeenkomst voor professionals in het
basisonderwijs die, naast het toepassen van de meldcode kindermishandeling, meer betrokkenheid willen tonen aan leerlingen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag van volwassenen.

- datum: donderdag 1 november 2012
- locatie: Verenigingsgebouw De Burghwall, Achterhaven 89, Edam
- u bent welkom vanaf 15:30 uur
- programma 16.30 – 20.00 uur
- aanmelden graag voor maandag 15 oktober a.s.

U hoeft geen professioneel hulpverlener te zijn om aandacht te schenken aan kinderen die met grensoverschrijdend gedrag van volwassenen te maken hebben. DapperKind wil via deze eerste bijeenkomst basisscholen de kans geven nader kennis te maken met drie verschillende organisaties die betrokken zijn met het mishandelde kind. Zij zullen hun eigen lesaanbod u zelf laten ervaren, hun visie en ervaringen met u delen, en u concrete informatie bieden. Daarnaast zal DapperKind haar eigen visie toelichten.

De drie organisaties zijn:
NO-KIDDING Stop kindermishandling! Netwerk tegen kindermishandeling www.no-kidding.nu
De Kindertelefoon Organisatie voor hulp aan kinderen www.kindertelefoon.nl
WonderWhy  Filosoferen met kinderen, hoe doe je dat? www.wonderwhy.nl

Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 1 november a.s.!

Posted in Algemeen Nieuws, DapperKind Nieuws | Leave a comment

De Kindertroonrede!

BRON: http://tkmnieuws.nl/de-kindertroonrede/
Leden van de Staten-Generaal,

Wij hebben de troon even overgenomen. Als kinderen roepen wij jullie op om kindermishandeling nu echt goed aan te pakken. Want nog steeds worden in ons land per jaar 118.000 van onze vriendjes en vriendinnetjes mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dat zijn er 118.000 te veel.

Wij vragen jullie om samen met alle ministers nu eens één plan te maken dat geweld in onze gezinnen aanpakt. In het Kinderrechtenverdrag staat dat jullie ons moet beschermen tegen geweld of verwaarlozing en dat wij hulp moeten krijgen als het misgaat. Jullie praten hier al lang over, maar wij zelf merken nauwelijks verschil.
Voorkomen is beter dan genezen. Als onze ouders ons mishandelen of verwaarlozen, doen ze dat meestal omdat ze al héél lang zelf problemen hebben. Daarom willen wij dat er eerder met onze ouders gepraat wordt. Door buren en familie, maar ook door onze huisarts, meesters en juffen. Die moeten dat dan wel leren als ze zelf op school zitten, want het is best moeilijk.
Niet alleen onze ouders moeten hulp krijgen. We willen ook dat er meer met mishandelde kinderen zélf wordt gepraat. Over wat er is gebeurd en wat de kinderen nodig hebben om zich weer veilig te voelen. En dat je dus niet alleen een pilletje krijgt zodat je niet meer boos of hyperactief bent. We willen ook dat ze steun krijgen van een persoon die ze kennen. Nu worden kinderen steeds door iemand anders geholpen of onderzocht. Wij vragen scholen, politie, jeugdzorg en dokters om meer samen te werken als we het thuis ellendig hebben, zodat kinderen en hun ouders niet steeds hoeven te wachten en hun verhaal opnieuw moeten vertellen.
Onze vriendjes en vriendinnetjes die thuis meemaken dat hun ouders elkaar hele erge pijn doen, zijn ook slachtoffer van mishandeling. We zouden graag in de wet vastleggen dat zij dan dus recht hebben op hulp voor zichzelf.
Jullie zeggen dat gemeenten de baas worden over jeugdzorg. Dan vragen wij jullie afspraken te maken met al die 415 gemeenten over hoe zij ons goed beschermen. Het mag niet uitmaken of wij in Haarlem of Schin op Geul wonen. Als overheid moeten jullie zorgen dat mishandeling wordt voorkomen en dat elk mishandeld kind in elke gemeente dezelfde goede hulp krijgt. Of we nu thuis, in een pleeggezin of een instelling wonen.
Leden van de Staten-Generaal, jullie noemen kinderen de toekomst van Nederland. Wij willen niet jullie toekomst zijn. Wij zijn er nu. En hebben nu jullie steun en bescherming nodig.
Groetjes,
de kinderen in Nederland
Deze troonrede verscheen op 18 september 2012 in Metro en is een initiatief van Bernard van Leer Foundation en Augeo Foundation.
Posted in Algemeen Nieuws | Leave a comment

Informatiebijeenkomst voor basisscholen

DapperKind is bezig met het organiseren van een informatiebijeenkomst voor basisscholen in de gemeente Edam-Volendam en aangrenzende gemeenten. Naast DapperKind zullen No-Kidding, De Kindertelefoon en WonderWhy het eigen aanbod voor basisscholen met u delen en toelichten. Een concrete en inspirerende bijeenkomst die basisscholen informeert naar mogelijkheden om vormen van kindermishandeling bespreekbaar te maken met kinderen (en ouders). De avond staat op 1 november 2012.

Een avond `van mens tot mens´, vol concrete uitleg en informatie voor directies en teamleden van basisscholen in de gemeente Edam-Volendam en aangrenzende gemeenten. Een pilot-avond die, mits succesvol en nuttig bevonden, uitgezet kan worden in andere gemeenten en het liefst in alle 12 provincies.

Met andere woorden: een lokale pilotavond met landelijke ambities!
Wordt vervolgd…

Posted in Algemeen Nieuws, DapperKind Nieuws | Leave a comment

Mag ik een gedachte met u delen?

Wordt het geen tijd om over onze angst en weerstand heen te stappen en te kijken naar de mogelijkheden? 

Beste lezer,

Ik wil graag een gedachte met u delen. U heeft het waarschijnlijk al vernomen in het nieuws: basisscholen (naast andere instellingen) zijn verplicht een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in te stellen. Deze meldcode vraagt (verplicht) de school een plan op te stellen hoe te handelen wanneer er sprake is van een vermoeden van kindermishandeling. Heel fijn dat dit erdoorheen is gekomen. Dat moet ook wel, want we zijn weer behoorlijk wakker geschud de laatste tijd.

Eén ding begrijp ik alleen niet. Ik begrijp het écht niet. Waarom worden de kinderen zelf niet betrokken bij dit probleem? Zij zijn degene die ermee te maken krijgen. Voor preventie en hulp blijven kinderen nu afhankelijk van de betrokkenheid, de kennis en daadkracht van volwassenen. Mijn mening: het is niet voldoende!

Ik vraag me af, is het nou écht schadelijk om er met kinderen over te praten of is het misschien de angst van volwassenen? Hoezo zou je met kinderen over deze onderwerpen niet kunnen praten en filosoferen. Zijn open vragen schadelijk? Ik denk het niet. Het biedt een ingang dieper op een onderwerp in te gaan en naar mijn mening kun je met kinderen over alles praten en filosoferen. Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven waar de grens ligt. Zij filteren vaak zelf de informatie die ze binnen krijgen, nemen op waar ze iets mee kunnen en wat ze begrijpen en laten de rest voor wat het is.

Mijn inziens zijn (ervaren) leerkrachten competent genoeg in te schatten hoe ze met kinderen over delicate onderwerpen zouden kunnen praten. En anders zijn er cursussen te volgen van professionals in de jeugdhulpverlening. Leerkrachten hebben de mogelijkheid lastige onderwerpen binnen een breder kader te behandelen. Kinderen worden al vroeg op school gedragcodes/omgansvormen bijgebracht. Je mag elkaar niet slaan bijvoorbeeld. Of pesten en elkaar pijn doen mag ook niet. Aan kinderen wordt uitgelegd waarom niet en hoe je kunt reageren. Het lijkt me niet zo lastig in dit kader door te filosoferen. Wat mag wel, wat mag niet, waarom, wat vind jij normaal etc.  Hoe zit dat eigenlijk met grote mensen? Mogen zij dat ook niet? Misschien kom je door dit soort gesprekken heel wat te weten én kinderen horen dat ook grote mensen zich aan `gedragcodes´ moeten houden.

Er zijn tal van thema´s die op school behandeld worden (communicatie, familie en gezin, normen en waarden etc.) waarbinnen je, naar aanleiding van een (prenten)boek, een film, een theatervoorstelling of verhaal, onderwerpen kunt behandelen in welke vorm dan ook. Het hoeft geen zwaar onderwerp te worden! Het hoeft niet perse over henzelf te gaan. Je kunt het ook in de `derde vorm´ bespreken. “Wat zou jij doen?” “Hoe moet hij dat oplossen?” Kinderen laten meedenken over de situatie en aan een oplossing. Het is niets nieuws.

Daarnaast zou er wat mij betreft op elke basis- en middelbare school aan de kinderen verteld moeten worden dat als ze verdrietig, boos, angstig, eenzaam of wat dan ook zijn en ze dat liever niet aan directe familieleden vertellen, dat ze ALTIJD bij een leerkracht terecht kunnen. Dat ze altijd mogen praten en dat dit in vertrouwen is. Kinderen vanaf 8 jaar moet ook vertelt worden waar de kindertelefoon voor dient of bij welke instantie ze anders terecht kunnen. Als het maar vertelt wordt, concreet en duidelijk, zodat kinderen de boodschap meekrijgen; je bent niet alleen, deze dingen gebeuren en wij kunnen jou helpen.

Ik ben een campagne gestart. Op deze site kunt u mijn visie en doelstellingen vinden alsmede concrete informatie en ideeën over relevante onderwerpen.
Bent u het eens met de visie van DapperKind dan hoop ik dat u mij wilt steunen door o.a. deze site aan andere mensen te laten lezen en vriend te worden op facebook. Ik denk dat er écht een extra weg bewandeld moet worden. De weg via de kinderen. Dat vergt dapperheid van onze kant. Dapperheid van kinderen die inmiddels volwassen zijn geworden.

B. de Ligny

Posted in Algemeen Nieuws, DapperKind Nieuws | Leave a comment

16-1-2012 Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS stellen een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Dit schrijven zij aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport van de Commissie seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de Commissie Beekman).

Het kabinet deelt met de Commissie Deetman de urgentie om seksueel misbruik in instellingen huiselijke kring te voorkomen en om daders aan te pakken. Centrale regie van de overheid vinden zij hierbij nodig. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaat er mede op toezien dat het Actieplan aanpak kindermishandeling wordt uitgevoerd. Dit plan is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en bevat maatregelen voor verbetering van de preventie, signalering en bestrijding van kindermishandeling.

De bewindslieden kondigen multidisciplinair onderzoek aan naar seksueel geweld en hieraan gerelateerde verschijnselen, zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Hiermee reageren zij op de oproep van de Commissie Deetman om diepgaand onderzoek te doen naar kindermishandeling en seksueel misbruik.

Opheffing verjaringstermijnen

In hun reactie schrijven de bewindspersonen dat reeds verjaarde zedenmisdrijven niet alsnog kunnen worden vervolgd. Uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat er geen ruimte is voor wetgeving die dat mogelijk zou maken. Wel is er ruimte om nog lopende verjaringstermijnen te verlengen of op te heffen.

Het kabinet heeft deze ruimte al benut met een wetsvoorstel dat de vervolgingsverjaring opheft voor de ernstigste zedenmisdrijven en voor zedenmisdrijven tegen kinderen. Dit wetsvoorstel is ingediend omdat de huidige regeling onvoldoende rekening houdt met het feit dat er soms decennia voorbij gaan voor slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven naar buiten treden met hun verhaal.

Posted in Algemeen Nieuws | Leave a comment